logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

运输设备

ColliCare提供齐全的公路运输和海洋运输的各式设备。请看如下汇总,附有带尺寸和详细说明汇。

如有发现任何缺失,请联系我们!
veitransport

设备
公路运输

查看全部
ColliCare 在挪威本土和海外拥有各式运输车辆,并配备装卸设备。如下为我们投入运营的车型设备的明细。
 
如果有任何设备您未在如下信息中发现您需要的资料,或有其他问题,敬请联系我们!
Pall
2 托盘
小型厢式货车
Pall
3 托盘
中型厢式货车
Pall
4 托盘
大型厢式货车
Pall
8 托盘
小型卡车
Pall
15 托盘
中型卡车
Pall
18 - 20 托盘
大型卡车
Pall
33 托盘
箱型拖车
Pall
34 托盘
侧帘货车
Pall
34 托盘
侧帘拖车
Pall
33 托盘
装有自走底板的拖车
Pall
18 托盘
20’ 集装箱
Pall
15 - 18 托盘
装有吊臂的重卡
Pall
19 托盘
SDOPS集装箱 – 铁路公路两用可侧面开启
sjotransport

设备
海洋运输

查看全部
ColliCare为客户提供集装箱用于普通型,特种和温控式运输。我们只使用最高安全和质量标准的集装箱。
 
集装箱的尺寸因为制造商和生产时间的差异,会有所不同。
33 m3
20' DC
68 m3
40' DC
76,4 m3
40' HC
79 m3
40' HCPW
86 m3
45' HC
89,2 m³
45' HCPW
28,3 m³
20' RF
67,9 m³
40' RF
83,5 m³
45' HCPW RF
33 m3
20' GOH
78,9 m3
40' GOH
83,1 m³
45' PWCS
20' FR
N/A
40' FR
N/A
45' FR